Apklausa: kyšius davė mažiau gyventojų, bet daugiau verslininkų
2011 lapkričio 8 d.
 
Delfi.lt
 
Antradienį STT pristatytas naujausias tyrimas apie korupcijos Lietuvoje tendencijas „Korupcijos žemėlapis 2011“. Palyginti su ankstesnio „Korupcijos žemėlapio“ duomenimis, sumažėjo manančiųjų, kad per pastaruosius 12 mėnesių korupcijos mastai labai padidėjo.
 
2008 m. taip manė 41 proc. apklaustų gyventojų, 17 proc. verslininkų ir 15 proc. valstybės tarnautojų, 2011 m. – tik 8 proc. įmonių atstovų, 16 proc. gyventojų. Taip pat tik 13 proc. apklaustų valstybės tarnautojų, 8 proc. gyventojų ir 4 proc. verslininkų įsitikinę, kad korupcija per ateinančius trejus metus labai padidės.
 
Pastebimai sumažėjo žmonių, kurie spręsdami savo problemas ryžtųsi duoti kyšį. Prireikus kyšį duotų 35 proc. valstybės tarnautojų (2008 m. – 42 proc.), 40 proc. apklaustų verslininkų (2008 m. – 51 proc.) ir 57 proc. gyventojų (2008 – 64 proc.).
 
Be to, per pastaruosius 12 mėnesių mažiau gyventojų davė kyšį – 22 proc. (2008 m. – 24 proc. gyventojų), tačiau verslininkų, davusių kyšį, skaičius šiek tiek padidėjo – 17 proc. (2008 m. – 12 proc.).
 
Pažymėtina, kad dauguma apklaustųjų mano, kad atsakomybė už kyšį vienodai tenka ir duodančiam, ir imančiam – taip galvoja 70 proc. valstybės tarnautojų, 66 proc. gyventojų ir 63 proc. apklaustų verslininkų.
 
Labiausiai paplitusiomis korupcijos formomis visų trijų apklaustųjų grupių respondentai įvardijo nepotizmą (giminaičių, draugų, politinės partijos kolegų protegavimas), kyšininkavimą ir piktnaudžiavimą tarnyba.
 
Tiek įmonių atstovų, tiek valstybės tarnautojų nuomone, dažniausiai su korupcija susiduriama tvarkant muitinės formalumus, siekiant gauti valstybinių užsakymų, paramą iš Europos Sąjungos fondų, leidimus statybai ir rekonstrukcijai. Korupcijos apraiškų dažnai pasitaiko ir nagrinėjant įvairias bylas teismuose, įdarbinant į valstybės tarnybą, gaunant sveikatos paslaugas.
 
Kaip labiausiai korumpuotas institucijas apklaustieji nurodė sveikatos apsaugos įstaigas, politines partijas, savivaldybes, teismus, policiją. Tokia pat nuomonė vyravo ir 2008 metais.
 
Šią respondentų nuomonę patvirtina ir patirtis – kaip ir ankstesniais metais, daugiausia respondentų nurodė kyšį davę įvairaus lygio sveikatos priežiūros įstaigose, policininkams, tvarkydami reikalus savivaldos institucijose.
 
Tyrimą „Korupcijos žemėlapis 2011“ šių metų liepos–rugpjūčio mėnesiais atliko visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų įmonė „ Vilmorus“. Tyrimo metu buvo apklausti 1005 šalies gyventojai, 500 įmonių vadovų ir 545 valstybės tarnautojai.