„Transparency International“: Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai padidintų korupciją
Nevyriausybinė organizacija „Transparency International“ mano, kad siūlymas sumažinti neskelbiamų derybų priežiūrą ir padidinti mažos vertės pirkimų vertės lubas ir kiti Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai padidintų korupcijos riziką.
„Tarptautinėje praktikoje neskelbiamos derybos ir vidaus sandoriai korupcijos atžvilgiu laikomi vienais rizikingiausių pirkimų būdų. 2012 metais vien neskelbiamų derybų būdu Lietuvoje buvo išleista 267,8 mln. litų“, - teigiama organizacijos Lietuvos skyriaus (TILS) pranešime. TILS Seimui pateikė pastabas dėl Ūkio ministerijos siūlomų įstatymo pakeitimų.
TILS nesutinka su siūlymu leisti vykdyti pirkimus neskelbiamų derybų būdu, negavus Viešųjų pirkimų tarnybos leidimo, kai tokių pirkimų vertė neviršija 5 mln. litų prekėms ar paslaugoms ir 20 mln. litų - darbų pirkimui.
TILS nepritaria ir ministerijos siūlymui padvigubinti mažos vertės pirkimų ribas (prekėms ir paslaugoms iki 200 tūkst. litų, darbams - 1 mln. litų). Pasak organizacijos, būtent mažos vertės pirkimams taikomos išimtys sudaro didesnę terpę korupcijai.
„Nepateikiama pagrįstų duomenų, kad mažos vertės pirkimai neproporcingai apsunkintų perkančiųjų organizacijų darbą ir būtų joms nuostolingi. Tuo tarpu, būtent mažos vertės pirkimams taikomos išimtys, kurios sudaro didesnę terpę korupcijai. Dėl šios priežasties, padidinus mažos vertės pirkimų vertes, atsirastų ir daugiau sandorių su padidinta korupcine rizika“, - teigia TILS.
Organizacija nepalaiko ir siūlymo metų pradžioje skelbti tik didelės apimties pirkimų technines specifikacijas, nes specifikacijų rengimas prisideda prie atsakingesnio pirkimų planavimo.
TILS taip pat pagrįsti, kodėl politinėms kampanijoms skirtiems pirkimams (reklamai, propagandiniams filmams) siūloma netaikyti Viešųjų pirkimų įstatymo.
www.delfi.lt, 2013 05 14