Iniciatyvinė grupė

Seimo narių grupė

"Už piliečių talką kuriant Lietuvą be korupcijos"

 

 

  •  Agne Bilotaitė, grupės pirmininkas
  • Arvydas Anušauskas, narys
  • Vitalijus Gailius, narys
  • Rima Baškienė, narys
  • Kazimieras Kuzminskas, narys
  • Aurelija Stancikienė, narys

 

 Iniciatyvinės grupės tikslas:

 

Efektyvi kova su korupcija yra įmanoma tik kooperuojant bei integruojant įvairius skaidrumo sistemos veiksnius – valstybę, pilietinę visuomenę ir privatų sektorių. Todėl grupė numato inicijuoti ir aktyviai remti antikorupcinius įstatymų projektus, įtraukti pozicijos ir opozicijos atstovus į bendras diskusijas ir bendrą darbą tobulinant kovos su korupcija sistemą.   

 

 

Iniciatyvinės grupės uždaviniai:

 

- pozicijos ir opozicijos atstovus jungti bendram antikorupciniam darbui
- formuoti viešąją nuomonę nepakančią bet kokiai korupcijos formai
- formuoti visuomeninį antikorupcinį tinklą
 
 

 

Grupės dokumentai

 

 

 

Naujienlaiškiai: