STT Korupcijos prevencijos valdybos pareigūnų dėmesys - viešųjų paslaugų ir valstybės turto valdymo sritims

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Korupcijos prevencijos valdybos pareigūnai 2016 m. rugsėjo mėnesį antikorupciniu požiūriu vertindami teisės aktus ar jų projektus didžiausią dėmesį skyrė viešųjų paslaugų kontrolės ir valstybės turto valdymo sritims.

Ragindami tobulinti viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę ir kontrolę, STT pareigūnai įvertino 6 teisės aktus, reglamentuojančius moksleivių priėmimą į bendrojo ugdymo mokyklas, taip pat biudžetinių įstaigų, valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymų projektus; peržiūrėjo vietos projektų įgyvendinimą reglamentuojančias taisykles ir projektų rėmimo iš savivaldybių lėšų, papildomo vairuotojų mokymo tvarkas.
Korupcijos prevencijos valdybos viršininko Romualdo Gylio teigimu, rugsėjį STT pirmenybę teikė Saugomų teritorijų įstatymo tobulinimo projektui ir kitiems žemės nuosavybės teises, valdymą ir naudojimo santykius reglamentuojantiems įstatymų projektams, nes turto valdymo srityje piktnaudžiavimo rizika išlieka viena iš didžiausių.
Siekdami teisinio reguliavimo skaidrumo ir stengdamiesi užkirsti kelią galimybei pasinaudoti teisinio reguliavimo trūkumais, STT pareigūnai šiais metais antikorupciniu požiūriu jau įvertino 213 teisės aktų ar jų projektų. Siekdami užkirsti kelią galimybei pasinaudoti netobulų įstatymų spragomis, daugiau nei 80 proc. teisės aktų rugsėjį STT specialistai įvertimo savo iniciatyva – atlikę analizę ir vadovaudamiesi prioritetinėmis kryptimis.Vertinant siekiama identifikuoti jautrius korupcijai aspektus, nustatyti galimybes pasielgti neskaidriai ir nesąžiningai, mažinti korupcijos atsiradimo riziką.
Rugsėjo mėnesį pateiktus STT siūlymus ir vertinimų išvadas rasite:

Iš www.stt.lt, 2016 10 10