Antikorupciniai įstatymai
SEIMO V (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMA
(2010 m. rugsėjo 10 d. – 2010 m. gruodžio 23 d.)
  
Kova su korupcija
 
ĮSTAT. NR.     ĮSTATYMAS    PATEIKTA SVARSTYTA KOMITETE SVARSTYTA PLENARINIAME POSĖDYJE PRIIMTA
XIP-2069
XIP-2344
XIP-2345
XIP-2363
nereg.
 Baudžiamojo kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymai

 

Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymai 168(1) straipsniu įstatymas

+

NSGK +

   
XIP-2111-
XIP-2113
Teisėkūros pagrindų įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai +
NSGK +    
XIP-666
nereg.
 Korupcijos prevencijos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai - - - -
nereg.   Pareiškėjų, pranešusių apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, apsaugos įstatymas +
     
XP-3257
XIP-629
XIP-2014
nereg.
 Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai ir jo lydimieji teisės aktai + NSGK +    
XP-2152
XP-2153
XIP-1746
 Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai ir jo lydimieji teisės + - +  
nereg.

Operatyvinės veiklos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai

+ NSGK +    
nereg.  Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 5 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas + - + +
nereg.

Žemės reformos įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymas

-      
XIP-1523
XIP-1839
 Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymai + ADK + + +